O NUK

Zbiramo in varujemo nacionalno zbirko knjižničnega gradiva in jo dajemo v uporabo vsem. Strokovno podpiramo knjižnice in nacionalni bibliografski sistem ter se vključujemo v mednarodne knjižnične povezave. Opravljamo naloge univerzitetne knjižnice Univerze v Ljubljani. Skrbimo za dediščino. Smo slovenska narodna knjižnica.

Naša temeljna naloga je močno povezana na identiteto slovenskega naroda. V NUK zbiramo, obdelujemo, hranimo in posredujemo temeljno nacionalno zbirko Sloveniko. Kot univerzitetna knjižnica izvajamo knjižnično dejavnost za študente, visokošolske učitelje in sodelavce, izobražujemo uporabnike za uporabo virov ter podpiramo študijski in raziskovalni proces.

NUK je nacionalni bibliografski center, ki zagotavlja uporabnikom doma in v tujini dostopnost do informacij o knjižničnem gradivu. Publikacije opremljamo z osnovnim kataložnim zapisom (CIP) in dodeljujemo oznake mednarodne bibliografske kontrole (ISSN, ISBN, ISMN) ter druge identifikacijske oznake. Za nacionalni vzajemni bibliografski sistem koordiniramo pripravo strokovnih osnov in v sodelovanju z IZUM razvijamo strokovne osnove vzajemnega kataloga. Organiziramo in izvajamo zaščito in restavriranje knjižničnega gradiva, skrbimo tudi za raziskovalno, razvojno in svetovalno delo na svojem področju. Zbiramo in obdelujemo statistične podatke o delovanju knjižnic, organiziramo strokovna izobraževanja knjižničnih delavcev ter izvajamo bibliotekarske izpite in skrbimo za imenovanja v strokovni naziv bibliotekarske stroke.