• Večnamensko središče s sodobno informacijsko tehnologijo
  • 1.400 študijskih mest v večjih in manjših čitalnicah
  • Največja zbirka študijske literature v Sloveniji s 300.000 enotami gradiva v prostem pristopu
  • Infrastruktura za predavanja, predstavitve in dejavnosti uporabnikov
  • Kulturno-izobraževalni prostor, odprt 24 ur na dan
Nad ostalinami nekdanje Emone nastaja sodobno stičišče vednosti, ustvarjalnosti in dialoga. NUK 2 bo večnamensko središče po meri sodobnega uporabnika. V moderni knjižnici se bodo povezovali kultura, znanost in gospodarstvo. Skupaj s Plečnikovo palačo bo vez med preteklostjo in prihodnostjo.
V novi knjižnici bo 300.000 knjig v prostem pristopu ter 1.400 študijskih čitalniških mest, računalniške učilnice, ustvarjalnice, dvorane za predstavitve in strokovna srečanja, prostori za delo študijskih skupin in izobraževanja.
NUK 2 bo prostor interdisciplinarnega sodelovanja, srečevanja skupnosti in stičišče živahnega univerzitetnega dogajanja, ki bo z nočno čitalnico na voljo 24 ur na dan.
NUK 2 bo mesto, kjer bodo bogastvo kulturne dediščine, zbrano znanje, izkušnje in domišljija prehajali na sedanje in prihodnje rodove. Bo okolje, kjer bodo vznikale nove ideje in refleksije. In kjer bo zorela vednost.

 

VIDEOPREDSTAVITEV NOVE KNJIŽNICE >>>

Raziščite NUK 2

Glavna info točka
Velika večnamenska dvorana
Decumanus, lapidarij, cardo
Dnevna/časopisna čitalnica
Info pult
Info pult
Info pult
Info pult
Info pult
Info pult
Čitalniška mesta
Čitalniška mesta
Predavalnica/čitalnica
Študijske celice
Študijske celice
Študijske celice
Študijske celice
Skupinske sobe
Skupinske sobe
Skupinske sobe
Soba za sproščeno učenje
Glavna info točka
Osrednja točka s prvimi informacijami o knjižnici, gradivu ali prireditvah. Tu izveste vse o delovanju knjižnice, orientaciji med prostori, pridobite pa tudi prvo pomoč pri iskanju gradiva za študijske in prostočasne potrebe. V bližini so nameščene samopostrežne multifunkcijske naprave za preslikovanje knjižničnega gradiva in za natis dokumentov. Informacijska podpora in pomoč uporabnikom sta zagotovljeni v vsakem od nadstropij s knjižničnim programom, kjer so uporabnikom na voljo informacijski pulti z bibliotekarji specialisti za posamezna strokovna področja.
Info pult
Informacijska podpora in pomoč uporabnikom sta zagotovljeni v vsakem od nadstropij s knjižničnim programom, kjer so uporabnikom na voljo informacijski pulti s specialisti za posamezna strokovna področja.
Info pult
Informacijska podpora in pomoč uporabnikom sta zagotovljeni v vsakem od nadstropij s knjižničnim programom, kjer so uporabnikom na voljo informacijski pulti s specialisti za posamezna strokovna področja.
Info pult
Informacijska podpora in pomoč uporabnikom sta zagotovljeni v vsakem od nadstropij s knjižničnim programom, kjer so uporabnikom na voljo informacijski pulti s specialisti za posamezna strokovna področja.
Info pult
Informacijska podpora in pomoč uporabnikom sta zagotovljeni v vsakem od nadstropij s knjižničnim programom, kjer so uporabnikom na voljo informacijski pulti s specialisti za posamezna strokovna področja.
Dnevna/časopisna čitalnica
Hitro in preprosto dostopni prostori s številnimi čitalniškimi mesti so namenjeni učinkoviti in udobni uporabi gradiva iz knjižnice ali študij svojih zapiskov.
Velika večnamenska dvorana
Knjižnica je živo kulturno in znanstveno središče. Ponuja manjše in večje prostore za različne dogodke, javne pogovore in razprave, predstavitve kulturnih in znanstvenih dosežkov, razstave, strokovna srečanja, obeležitve pomembnih dogodkov in druge prireditve, nastope, podelitve in srečanja. Velika večnamenska dvorana lahko gosti 150 udeležencev.
Decumanus, lapidarij, cardo
Kulturna dediščina mestnega središča z antičnimi ostalinami Emone: ostajamo zvesti tradiciji in spominu preteklosti, ki je prebivala na naših tleh, ohranjamo poklon ostalinam rimskega obdobja, s stičiščem dveh glavnih ulic (dekuman in kardo) in prostorom za zbirko kamnitih spomenikov (lapidarij).
Predavalnica/čitalnica
Predavalnica oz. čitalnica je namenjena predavanjem in predstavitvam zaključenim skupinam, lahko pa služi tudi kot dodatni prostor študentom in raziskovalcem, ki v času večje potrebe po študijskih prostorih iščejo mize za pripravo na izpite in zaključna dela.
Čitalniška mesta
Veliko posameznih mest za študij in raziskovanje lastnega gradiva ali gradiva knjižnice.
Čitalniška mesta
Veliko posameznih mest za študij in raziskovanje lastnega gradiva ali gradiva knjižnice.
Študijske celice
Študijske celice so individualni in tihi prostori, ki omogočajo poglobljen študij in razmišljanje ter ustvarjalno delo posameznikov.
Študijske celice
Študijske celice so individualni in tihi prostori, ki omogočajo poglobljen študij in razmišljanje ter ustvarjalno delo posameznikov.
Študijske celice
Študijske celice so individualni in tihi prostori, ki omogočajo poglobljen študij in razmišljanje ter ustvarjalno delo posameznikov.
Študijske celice
Študijske celice so individualni in tihi prostori, ki omogočajo poglobljen študij in razmišljanje ter ustvarjalno delo posameznikov.
Info pult
Informacijska podpora in pomoč uporabnikom sta zagotovljeni v vsakem od nadstropij s knjižničnim programom, kjer so uporabnikom na voljo informacijski pulti s specialisti za posamezna strokovna področja.
Info pult
Informacijska podpora in pomoč uporabnikom sta zagotovljeni v vsakem od nadstropij s knjižničnim programom, kjer so uporabnikom na voljo informacijski pulti s specialisti za posamezna strokovna področja.
Skupinske sobe
Prostori za skupinsko delo, prilagojeni in opremljeni za glasnejši študij in skupinsko ustvarjanje znanja.
Skupinske sobe
Prostori za skupinsko delo, prilagojeni in opremljeni za glasnejši študij in skupinsko ustvarjanje znanja.
Skupinske sobe
Prostori za skupinsko delo, prilagojeni in opremljeni za glasnejši študij in skupinsko ustvarjanje znanja.
Soba za sproščeno učenje
V sobi za sproščeno učenje uporabniki lahko uporabljajo ležeča študijska mesta. Prostor, v katerem so lahko učinkoviti tudi tisti, ki se težje učijo ob sedenju za mizo.

Nagovor ravnatelja

NUK 2 potrebujemo, ker je naša naloga, da bogastvo kulturne dediščine, zapisano znanje, izkušnje in domišljijo prenašamo na sedanje in bodoče rodove. Da omogočimo uporabnikom, v prvi vrsti študentom in raziskovalcem, dostop do zapisov v analogni in digitalni obliki.
Če smo še bolj natančni: NUK 2 nujno potrebujejo uporabniki. Potrebujejo sodobno opremljene prostore za študij in raziskovanje s 1.400 študijskimi čitalniškimi mesti. Potrebujejo individualne študijske celice. Potrebujejo nočno čitalnico. Potrebujejo prostore za predstavitve, strokovna srečanja in skupinsko delo. Potrebujejo ustvarjalnice. Potrebujejo prostore za multimedijsko usposabljanje. Potrebujejo prostore, v katerih bodo pridobivali znanje in veščine.
Ker lahko odpelje zadnji vlak za izgradnjo NUK 2, moramo nujno te potrebe artikulirati v jasno zahtevo:

Zgradimo NUK 2 – zdaj!

Viljem Leban, ravnatelj NUK